Drop Down Menu

 

 

                
Mé Moto

Čím více poznávám co je lidské, tím více se vzdaluji od lidí.

Svou tvorbou chci vyprovokovat člověka k zamyšlení se nad hrůzami, které páchá z výše své moci "pána tvorstva“ aniž by si uvědomil, že všechny ty hrubé zásahy do přírody, které činí s pocitem, že nejenže přírodě pomáhá, ale též jedná ve svůj prospěch, se velice záhy obrátí proti němu samému!

Dagmar ŠIMKOVÁ

 

All Rights Reserved. http://simkova.com