Drop Down Menu

Tvůrce drzého mučedníka

V Praze - Jinonicích se nalézá románský kostel sv.Vavřince - památka evropského formátu.
Dagmar ŠIMKOVÁ do tohoto kostela namalovala oltářní obraz svatého Vavřince a to zcela ojedinělým způsobem. Totiž rozhodla se světce pojmout jinak, než byli svatí posledních sto let zobrazováni. Nezachytila světce ubírajícího se myslí již do nebeských výšin, ale právě v okamžiku, kdy se dovršuje jeho vítězství zde, na zemi. Proto se mu ve tváři zračí zcela lidský pohrdavý úsměv vyjadřující jeho postoj k světským statkům.

 

                
Mé Moto

Čím více poznávám co je lidské, tím více se vzdaluji od lidí.

Svou tvorbou chci vyprovokovat člověka k zamyšlení se nad hrůzami, které páchá z výše své moci "pána tvorstva“ aniž by si uvědomil, že všechny ty hrubé zásahy do přírody, které činí s pocitem, že nejenže přírodě pomáhá, ale též jedná ve svůj prospěch, se velice záhy obrátí proti němu samému!

Dagmar ŠIMKOVÁ

 

All Rights Reserved. http://simkova.com